• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Quyết định 292/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 292/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 292/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/04/2003   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/03/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 292/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2005.

- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Những doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện sắp xếp vào năm 2002, đến nay chưa hoàn thành thì tiếp tục chuyển sang thực hiện sắp xếp vào năm 2003.

- Tại thời điểm hiện nay, chưa thực hiện thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hoá, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty. ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá có biện pháp đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; trên cơ sở đó, nghiên cứu hình thức sắp xếp, đổi mới phù hợp để Công ty đáp ứng được vai trò là doanh nghiệp nhà nước mạnh của tỉnh trong lĩnh vực xây lắp.

Từ khóa: Quyết định 292/2003/QĐ-TTg

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6188