• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


Văn bản pháp luật về Hiến pháp

 

Quyết định 299/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 299/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 13/TTr-CP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
N
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 08/02/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: RM 1613, 16F, Chung Wo Hse, Chung On Est, Ma On Shan, NT

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 9, thôn Láng Cáp, xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

2.

Huỳnh Ngọc Phương, sinh ngày 10/5/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Flat 710, Cheung Tai Hse, Cheung Sha Wan Est, Cheung Sha Wan. KLN

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 199 xã Mỹ Thành, Châu Thành, Bến Tre.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 299/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 26/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/03/2019   Số công báo: Từ số 289 đến số 290
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 299/QĐ-CTN

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410200