• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Quyết định 30/2008/QĐ-BTC về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 30/2008/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2008/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/06/2008   Số công báo: Từ số 333 đến số 334
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005, ngày 21/05/2008, BTC đã ban hành Quyết định 30/2008/QĐ-BTC về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.

Ban hành kèm theo Quyết định này tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá.

Tờ khai trị giá tính thuế bao gồm các loại sau đây:

+ Tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu ký hiệu HQ/2008-TGTT và phụ lục tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu ký hiệu HQ/2008-PLTG, áp dụng cho phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu.

+ Các mẫu khai báo trị giá tính thuế, gồm:

- Mẫu PP2 áp dụng cho phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt.

- Mẫu PP3 áp dụng cho phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự.

- Mẫu PP4 áp dụng cho phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ.

- Mẫu PP5 áp dụng cho phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán.

- Mẫu PP6 áp dụng cho phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận.

Quyết định 30/2008/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2008.

 

Từ khóa: Quyết định 30/2008/QĐ-BTC

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
66571