• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 17/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/09/2015, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2015 ở tỉnh An Giang.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1 áp dụng chung cho tất cả các vùng và địa bàn hành chính trên tỉnh An Giang. Việc xác định loại đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Chính phủ và Quyết định 45/2014/QĐ-UBND.

Hệ số điều chỉnh giá đất nói trên là căn cứ để xác định giá đất cụ thể trong 02 trường hợp sau: (1) Xác định giá đất thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng; (2) Xác định đơn giá thuê đất trong một số trường hợp nhất định. 

Thứ nhất, xác định giá đất thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố) để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 - Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Thứ hai, dùng để xác định đơn giá thuê đất đối với các trường hợp sau đây:

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá

- Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai

-  Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định và công bố).

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

- Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/09/2015.

Cần lưu ý, các trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá đất hoặc đã tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước ngày 27/09/2015 thì không áp dụng theo Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290809
Hỗ trợ online X
Thúy TrangChuyên viên tư vấn

Chào mừng anh (chị) đến với Thư Ký Luật

Hãy để chúng tôi hỗ trợ thông tin đến anh (chị)!