• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3175/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 3175/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 471/TTr-CP ngày 04/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3175/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Huỳnh Thị Thấm, sinh ngày 19/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 16-17 Sinjangnobeon-gil, Hanam-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

2. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 21/4/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: # 587 Gyerim-dong, Dong-gu, Gwangju

Giới tính: Nữ

3. Mai Kim Yến, sinh ngày 03/6/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: # Daeheungro 24 Nagil 15, Mapo-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Ái, sinh ngày 24/4/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: # 31-56, Bangchon-ro 937beon-gil, Tanhyeon- myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

5. Lê Diễm Thúy, sinh ngày 25/7/1975 tại Cà Mau

Hiện trú tại: # 304ho, 18 Yulma-ro 384beon-gil, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thị Huế Chi, sinh ngày 09/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 858-5 B04, Geumjeong-dong, Gunpo-city, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Ngọc Hằng, sinh ngày 20/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 42 Guisan-ri, Wooseong-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

8. Lê Thị Dung, sinh ngày 06/6/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 31-7 Bokdong-gil, Semalda Yeondong-myeon, Sejong-si

Giới tính: Nữ

9. Đinh Thị Lương, sinh ngày 23/10/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 6 Inju-daero 197beon-gil, Nam-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 20/7/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: # 903 Jodong-ri, Dongryang-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

11. Huỳnh Thị Hương, sinh ngày 26/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 907-1207 Maesuri maeul, Masong Humansia, 133-0, Tonjin-eup Masong 1-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

12. Viên Thị Xuyến, sinh ngày 20/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 802ho, 309dong Sowon-ro 267, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

13. Lưu Thị Ngọc Trang, sinh ngày 30/4/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: # 403-845 102ho, 31-10, 9beon-gil, Baegokbuk-ro, Bupyeong-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Phong Za, sinh ngày 06/12/1981 tại Bình Định

Hiện trú tại: # 136-845 Jeungneung-ro 224 Seongbuk-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

15. Bùi Thị Hương, sinh ngày 23/3/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 766-831 8, Gyeongjeong 2-gil, Chuksan-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

16. Lâm Thị Bích Thùy, sinh ngày 25/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 668-2 Taepyeong-dong, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 18/4/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 30-12, 29-gil, Jungang-ro, Yangcheon-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

18. Trần Thị Thuộc, sinh ngày 25/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 147, Jung-dong, Gongju-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

19. Trịnh Ngọc Kiếm Anh, sinh ngày 13/5/1993 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: # 405dong 1503ho, 124 Taebong-ro, Sohol-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

20. Shin Ge Un, sinh ngày 23/3/2012 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 511-23 Bisan-dong, Seo-gu, Daegu

Giới tính: Nữ

21. You Ngọc An Nguyên, sinh ngày 17/3/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # Changcheon 5gil 4104, Gacheon-myeon, Sungju-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

22. Hoàng Bảo Trâm, sinh ngày 27/12/2012 tại Sơn La

Hiện trú tại: # 9 Buksongsan-ro, Neungseo-myeon, Yeoju, Gyeonggi

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 08/9/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 103 Mudan-ri, Bonghwa-eup, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

24. Noh Quốc Việt, sinh ngày 28/02/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 670-861, Eomdae 2gil 25, Mari-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nam

25. Kim Xu Min, sinh ngày 25/11/2008 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 304ho, 18 Yulma-ro 384beon-gil, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

26. Sim Jun Seop, sinh ngày 15/12/2008 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 31-11 Jeungpyong-ro, Jeungpyong-eup, Jeungpyeong- gun, Chungcheongbuk-do 368-901

Giới tính: Nam

27. Lương Cang Su Minh, sinh ngày 08/02/2004 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: # 140 Igok-gil, Jingyo-gun, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nam

28. Kwon Oh Sung, sinh ngày 09/12/2011 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 314-404ho, Jeongwang-daero 117beon-gil 31 Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

29. Lương Cang Su Ki, sinh ngày 09/7/2001 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: # 140 Igok-gil, Jingyo-gun, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nam

30. Phạm Văn Thành, sinh ngày 03/10/1991 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: # 140 Igok-gil, Jingyo-gun, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nam

31. Vũ Thị Nhung, sinh ngày 25/02/2008 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 17-8 Guun-ro 64beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

32. Trương Thị Mi Dơn, sinh ngày 04/6/2011 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 30 Daedunsan-ro 414beon-gil, Jung-gu, Daejeon

Giới tính: Nữ

33. Đào Thị Hà, sinh ngày 03/9/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 40 Hangang-ro 3ga, Yongsan-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

34. Jeong Young Soo, sinh ngày 04/5/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 462, Unnam-ri, Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeongi-do

Giới tính: Nam

35. Trần Thị Yến Nhi, sinh ngày 05/3/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 8-28, Munhwa-ro 89beon-gil, Namdong-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

36. Hồ Kim Anh, sinh ngày 14/02/2005 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 28-20 beon-gil, Shingabyeonyeong-ro, Gwangsan- gu, Gwangju-si

Giới tính: Nữ

37. Trần Tường Linh, sinh ngày 21/6/2003 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: # 8-37 Naetmaeun-gil, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

38. Tống Thị Ninh Trang, sinh ngày 10/02/1994 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 13, Meonugeum-ro 63beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

39. Phạm Hương Linh, sinh ngày 06/7/2005 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 895 Gwanho-ri, Yakmok-myeon, Chigok-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 16/6/2006 tại Thái Bình

Hiện trú tại: # 533 Gwanseong-ri, Saenggeuk-myeon, Eumseong- gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

41. Phùng Hùng Anh, sinh ngày 29/10/2003 tại Hà Nội

Hiện trú tại: # 36, 446 Dokbae-ro, Nam-gu, Incheon.

Giới tính: Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3175/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2014   Số công báo: Từ số 1147 đến số 1148
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3175/QĐ-CTN

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263058