• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3176/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 3176/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3176/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 472/TTr-CP ngày 04/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BUNGARI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3176/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Hoàng Việt Anh, sinh ngày 15/01/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Căn hộ số 37, tầng 1, cửa V, nhà số 26, đường Lev Tolstoi, thành phố Sofia

Giới tính: Nam

2. Phan Thị Thành, sinh ngày 07/6/1966 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Căn hộ số 27, tầng 1, cửa B, nhà số 436, khu Nadezda, thành phố Sofia

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 07/3/1994 tại Bungari

Hiện trú tại: Căn hộ số 77, tầng 7, cửa 3, nhà số 237, quận Nadejda 2, thành phố Sofia

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Đức Nghĩa, sinh ngày 30/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số nhà 5, tầng 2, cửa A, nhà số 236, khu Nadejda 2, thành phố Sofia

Giới tính: Nam

5. Trần Thị Na, sinh ngày 03/9/1958 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số nhà 5, tầng 2, cửa A, nhà số 236, khu Nadejda 2, thành phố Sofia

Giới tính: Nữ

6. Trần Minh Đức, 06/11/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Căn hộ số 11, tầng 4, cửa A, nhà số 57, khu Lev Tolstoi, thành phố Sofia

Giới tính: Nam

7. Trần Thị Hồng Diệp, sinh ngày 02/8/1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Căn hộ số 11, tầng 4, cửa A, nhà số 57, khu Lev Tolstoi, thành phố Sofia

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Xuân Hiếu, sinh ngày 24/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Căn hộ số 50, tầng 2, cửa K, nhà số 250, phường Nadezda II, quận Thủ Đô, thành phố Sofia

Giới tính: Nữ

9. Đặng Thiên Trang, sinh ngày 08/4/1993 tại Bungari

Hiện trú tại: Căn hộ số 102, cửa K, nhà số 102, phường Nadezda I, quận Thủ đô, thành phố Sofia

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Vũ Nam, sinh ngày 20/7/1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Căn hộ số 41, tầng 2, cửa B, nhà số 4, phường Svoboda, quận Thủ đô, thành phố Sofia.

Giới tính: Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3176/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2014   Số công báo: Từ số 1147 đến số 1148
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3176/QĐ-CTN

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263059