• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định 318/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch xây dựng “Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 318/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 12/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết

Ủy ban dân tộc vừa ban hành Quyết định 318/QĐ-UBDT ngày 12/6/2018 phê duyệt kế hoạch xây dựng đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018 - 2025”.

 

Theo đó:

  • Đề án được xây dựng nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình, cách thức đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 nhằm nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới;

  • Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng trình tự, tiến độ và thời gian hoàn thành;

  • Nguồn kinh phí dự toán để tiến hành xây dựng đề án là 50.000.000 đồng, được trích  từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

Xem thêm nội dung và tiến độ thực hiện việc xây dựng đề án tại Quyết định 318/QĐ-UBDT được ban hành ngày 12/06/2018.

Từ khóa: Quyết định 318/QĐ-UBDT

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google