• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3181/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 3181/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 479/TTr-CP ngày 04/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3181/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thu Ngọc, sinh ngày 27/7/1997 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Ovenstad Veien 3C, 3420 Lierskogen

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 11/12/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gratrostvegen 30, 7082 Kattem

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Bích Thùy, sinh ngày 20/7/1987 tại Bình Định

Hiện trú tại: Isingrudveien 1, 2040 Klofta

Giới tính: Nữ

4. Lâm Thị Thùy Ngân, sinh ngày 29/12/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Beverveien 1, 0596 Oslo

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 19/02/1991 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Kringsjaveien 97, 5163 Laksevag

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Nam, sinh ngày 08/5/1992 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Kringsjaveien 97, 5163 Laksevag

Giới tính: Nam

7. Võ Minh Ngọc, sinh ngày 30/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Bakken 1, 5162 Laksevag

Giới tính: Nữ

8. Trần Thị Bạch Điều, sinh ngày 15/6/1967 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Einmarkgata 46, 0563 Oslo

Giới tính: Nữ

9. Phạm Thị Hải Vân, sinh ngày 09/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ytre Eiganesveien 7, HO602, 4022 Stavanger

Giới tính: Nữ

10. Phan Anh Thư, sinh ngày 26/01/2007 tại Na Uy

Hiện trú tại: Ytre Eiganesveien 7, HO602, 4022 Stavanger

Giới tính: Nữ

11. Lê Gia Vĩ, sinh ngày 21/8/2000 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Martin Stokkens veg 14C, 7027 Trondheim

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Văn Hai, sinh ngày 01/10/1964 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Grantangen 28A, 1051 Oslo

Giới tính: Nam

13. Đặng Thị Hằng, sinh ngày 13/9/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fagerbakken 14, Eidsvågneset, 5101 Bergen

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Thừa Kim Ngân, sinh ngày 31/10/2002 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fagerbakken 14, Eidsvagneset, 5101 Bergen

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Thái Hòa, sinh ngày 10/6/1970 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Lugvig, Karstens vei 12, 1064 Oslo

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 09/02/1970 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lugvig, Karstens vei 12, 1064 Oslo

Giới tính: Nữ

17. Vũ Văn Thắng, sinh ngày 09/8/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rubina Ranas gate 3, 0190 Oslo

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Công Trường, sinh ngày 02/5/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mareus Thranes vei 41, 1472 Fjellhamar

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 22.02.1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hesthagen 10H, 4844 Arendal

Giới tính: Nữ

20. Trần Mỹ Minh, sinh ngày 27/12/1969 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Friggs vei 2A, 4632 Kristiansand S

Giới tính: Nữ

21. Lê Hồng Thơ, sinh ngày 30/01/1981 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Landerokollen 7, 0672 Oslo

Giới tính: Nữ

22. Trần Thị Cùng, sinh ngày 10/3/1980 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Nanset gt 187, 3271 Larvik

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Thu Lang, sinh ngày 31/10/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Sandakerveien 22 B, 0473 Oslo

Giới tính: Nữ

24. Huỳnh Thị Yến Nhi, sinh ngày 14/4/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ravnhollbakken

Giới tính: Nữ

25. Dương Thị Phương, sinh ngày 02/4/1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Stenboljordet 6, 1832 Askim

Giới tính: Nữ

26. Lục Thị Phương Thảo, sinh ngày 08/10/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Leirvikneset 2A, 5179 Godvik, Hordaland

Giới tính: Nữ

27. Ngô Thị Kim Nhật, sinh ngày 24/9/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lilleruts vei 43, 1364 Fornebu

Giới tính: Nữ

28. Lê Thị Ni Na, sinh ngày 22/02/1985 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Clo Familien Lu, Sofienberg gata 4, 0551 Oslo

Giới tính: Nữ

29. Bành Túc Thái, sinh ngày 21/11/1992 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Skarer Terraasse 20, 1473 Lorenskog

Giới tính: Nam

30. Lê Thanh Sơn, sinh ngày 04/02/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Skole gata 7B, Leil Ho 101, 1532 Moss

Giới tính: Nam

31. Lê Benjamin Nam Khánh, sinh ngày 02/11/2006 tại Na Uy

Hiện trú tại: Skole gata 7B, Leil Ho 101, 1532 Moss

Giới tính: Nam

32. Cam Hồng Đào, sinh ngày 09/8/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Sparagmitte 10B, Royslomoen, 2311 Lillehammer

Giới tính: Nữ

33. Đặng Thị Thanh Hội, sinh ngày 08/02/1993 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Borillen 4, 3060 Svelvik

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Đoàn Hồng Thái, sinh ngày 13/10/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lyngfaret 74B, 5172 Loddefjord

Giới tính: Nam

35. Đặng Thị Chín, sinh ngày 25/10/1971 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Borillen 4, 3060 Svelvik

Giới tính: Nữ

36. Hoàng Trường Trang, sinh ngày 17/01/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Smalgargen 28, 0188 Oslo

Giới tính: Nữ

37. Đặng Văn Phước, sinh ngày 01/9/1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Borillen 4, 3060 Svelvik

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Thị Hoài Nhi, sinh ngày 19/11/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Gronnspettveien 23, 1529 Moss

Giới tính: Nữ

39. Bành Minh Chí, sinh ngày 29/11/1963 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Skarer Terraasse 20, 1473 Lorenskog

Giới tính: Nam

40. Cao Thị Hồng Thảo, sinh ngày 29/7/1987 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Lietleasveien 36, 5132 Nyborg, Bergen

Giới tính: Nữ

41. Đặng Như Vân, sinh ngày 17/7/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bygdahaugen 11, 6814 Forde

Giới tính: Nữ

42. Trương Trần Thúy Vy, sinh ngày 18/8/1984 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Bofggata 6, 0650 Oslo

Giới tính: Nữ

43. Trần Thị Bích Hạnh, sinh ngày 19/7/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lunden 9B, 0598 Oslo./.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3181/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/12/2014   Số công báo: Từ số 1151 đến số 1152
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3181/QĐ-CTN

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263063