• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3182/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 3182/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3182/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 468/TTr-CP ngày 04/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3182/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Quách Uyển Uyển, sinh ngày 26/7/1977 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Spurvevej 6 - 8362 Horning

Giới tính: Nữ

2. Hoàng Thái Ngọc, sinh ngày 30/6/1988 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Norregade 4, 4, -1 - 9800 Htorrning

Giới tính: Nam

3. Lê Thị Hoàng Hương, sinh ngày 17/12/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Aebleparken 160, 2 - 5270 Odense./.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3182/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/12/2014   Số công báo: Từ số 1151 đến số 1152
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3182/QĐ-CTN

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263064