• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 3277/2003/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng Công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 3277/2003/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3277/2003/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 05/11/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/11/2003   Số công báo: Số 183
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/11/2003, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 3277/2003/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng Công trình giao thông.

Sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng công trình giao thông như sau:

1. Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS-22TCN 68-84 - Loại bỏ, thay thế bằng: Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy siêu âm và súng bật nẩy TCXD171-89.

2. Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường 22TCN 63-84 - Loại bỏ một phần - giữ lại phần thí nghiệm nhũ tương; phần nhựa đường đặc thay thế bằng: Tiêu chuẩn nhựa đường đặc – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử 22TCN 279-01.

3. Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 82-85 - Loại bỏ, thay thế bằng: Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 259-2000.

4. Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN 18-79 - Sử dụng có thời hạn, song hành với 22TCN 272-01 và thời hạn là chỉ được sử dụng đến hết năm 2005. Hai tiêu chuẩn này phải được sử dụng độc lập, không được dùng pha trộn.

5. Phụ lục của quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT 22TCN 02-71 - Loại bỏ một phần có thời hạn và có điều kiện - Phép thử “Tìm khối lượng thể tích đất khô bằng phao Kavaliép” thí nghiệm này chỉ sử dụng đối với các công trình địa phương và có giá trị đến hết năm 2004.

Từ khóa: Quyết định 3277/2003/QĐ-BGTVT

596

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17273