• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 33/2002/QĐ-BKHCNMT sửa đổi Điều 5 Quy định tạm thời xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 kèm theo Quyết định 06/2001/QĐ-BKHCNMT do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tải về Quyết định 33/2002/QĐ-BKHCNMT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/2002/QĐ-BKHCNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 28/05/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/2002   Số công báo: Số 39
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/05/2002, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Quyết định 33/2002/QĐ-BKHCNMT sửa đổi Điều 5 Quy định tạm thời xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 kèm theo Quyết định 06/2001/QĐ-BKHCNMT.

Kết quả làm việc của các Hội đồng

Kết quả làm việc của các Hội đồng là Danh mục các đề tài dự kiến thuộc Chương trình KH&CN hoặc Danh mục dự kiến các đề tài độc lập theo chuyên ngành tương ứng gửi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Căn cứ vào kết quả làm việc của các Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường xem xét thông qua Danh mục dự kiến các đề tài thuộc từng Chương trình KH&CN cấp Nhà nước và Danh mục dự kiến các đề tài độc lập cấp Nhà nước để chuẩn bị đề cương tóm tắt cho từng đề tài.

Từ khóa: Quyết định 33/2002/QĐ-BKHCNMT

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7067