• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 33/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 01/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, ngày 1/10/2015, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh, được quy định tại Nghị định 34/2013/NĐ-CP và Thông tư 14/2013/TT-BXD.

Theo đó nhà ở cũ được chia thành 2 dạng: nhà ở cũ được bán và nhà ở cũ không được bán. Đối với nhà ở cũ được bán.

Đối với nhà ở cũ không được bán, khi Nhà nước thực hiện xử lý nhà ở này, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, người đang thuê được giải quyết theo chính sách hiện hành về nhà ở, đất ở.

Đối với nhà ở cũ được bán, người có nhu cầu mua nhà ở cũ nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng, thành phần hồ sơ theo quy định. Hồ sơ được giải quyết không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau khi người mua nhà ở đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước, đơn vị được giao nhiệm vụ bán nhà có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ mua bán nhà ở để lưu trữ theo đúng quy định.

Trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng mua nhà ở mà người mua không thanh toán đủ tiền mua nhà một lần theo yêu cầu của phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở và không nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thực hiện theo thời hạn quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận, đồng thời sao gửi 1 bản giấy chứng nhận cho Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Sở Xây dựng kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2015 đồng thời thay thế Quyết định 732/QĐ-UBND và Quyết định 516/QĐ-UBND.

Từ khóa: Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293365