• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 3365/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3365/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC ĐẶC BIỆT CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Bộ phận thường trực đặc biệt).

1. Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt: Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt:

- Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

- Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

3. Các Thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

- Ông Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

- Ông Lê Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang;

- Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

- Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế;

- Ông Chu Văn Tuyến, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

- Bà Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

- Ông Ngô Anh Văn, Trưởng ban Xã hội – Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống;

- Ông Phạm Tuấn Dũng, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

4. Nhiệm vụ:

- Triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch, điều trị bệnh nhân, công tác truyền thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận có liên quan.

- Kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Đà Nẵng.

- Định kỳ hằng ngày hoặc đột xuất báo cáo công tác phòng, chống dịch triển khai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng về Bộ Y tế.

Điều 2. Thành lập các Đội hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật bao gồm:

1. Đội Điều tra, giám sát dịch

- Đội trưởng: Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Phó Đội trưởng: Ông Lê Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

- Phó Đội trưởng: Ông Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Thành viên:

+ Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế;

+ Ông Chu Văn Tuyến, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

+ Ông Hoàng Tiến Thanh, Quyền Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur Nha Trang;

+ Ông Trần Anh Tú, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Ông Trần Công Khả, Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Ông Trương Công Hiếu, Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Ông Nguyễn Đình Minh Mẫn, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế.

Ngoài các thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động điều tra, giám sát, đáp ứng chống dịch tại Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức điều tra các trường hợp bệnh, xử lý ổ dịch; khoanh vùng kiểm soát; lập danh sách, thực hiện cách ly, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh đã xác định hoặc trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; thực hiện tiêu độc khử trùng tại tất cả các trường học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, khu vực công cộng, hộ gia đình và khu dân cư; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại địa bàn.

+ Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

2. Đội Điều trị

- Đội trưởng: Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

- Phó Đội trưởng: Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

- Thành viên:

+ Ông Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Huế;

+ Ông Lê Văn Trụ, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

+ Ông Trần Văn Chương, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế;

+ Ông Nguyễn Thành Huy, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế;

+ Bà Lê Thị Thuý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng;

+ Ông Nguyễn Thái Nghĩa, Giám đốc Trung tâm chẩn đoán y khoa, Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng;

+ Ông Trần Thanh Linh, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Ông Ngô Việt Anh, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Ông Nguyễn Văn Hải, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Bà Hà Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội;

+ Ông Đỗ Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Mai Duy Tôn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Hoàng Minh Hoàn, Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Phạm Thế Thạch, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Tạ Bá Toàn, Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Trần Thị Nga, Điều dưỡng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Trương Anh Thư, Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Ngô Gia Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Văn Minh, Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Bằng Tùng, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Quang Huy, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Ngô Văn An, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Văn Lên, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Trương Văn Minh, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch.

Ngoài các thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường trực.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung, cách ly, chăm sóc điều trị các trường hợp bệnh đã xác định và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; triển khai các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai tại các cơ sở y tế.

+ Nhiệm vụ của các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

3. Đội Xét nghiệm

- Đội trưởng: Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Phó Đội trưởng: Bà Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Thành viên:

+ Bà Huỳnh Thị Kim Mai, Phó Trưởng khoa Vi sinh miễn dịch, Viện Pasteur Nha Trang;

+ Bà Phạm Thị Hiền, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Bà Vũ Thị Bích Hậu, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Ông Nguyễn Hoàng Anh, Khoa Vi sinh Miễn dịch, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Ông Nguyễn Tường Duy, Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Bà Phạm Hồng Nhung, Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Điều dưỡng trưởng, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Phạm Ánh Hồng, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Trần Thị Thảo, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Bùi Minh Vượng, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Lê Đức Linh, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài các thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường trực.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động xét nghiệm tại Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm; triển khai các hoạt động xét nghiệm chẩn đoán phát hiện nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo đúng qui trình kỹ thuật; đảm bảo công tác an toàn sinh học.

+ Nhiệm vụ của các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

4. Đội Truyền thông

- Đội trưởng: Ông Ngô Anh Văn, Trưởng Ban xã hội – Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống.

- Phó Đội trưởng: Ông Phạm Tuấn Dũng, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế.

- Thành viên:

+ Ông Lê Văn Bảo, Phóng viên Báo gia đình và xã hội;

+ Ông Phạm Minh Thùy, Phóng viên Báo gia đình và xã hội;

+ Bà Nguyễn Thị Hương, Phụ trách phòng, Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Ngô Văn Chiến, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài các thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường trực.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Đưa tin, hỗ trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

+ Nhiệm vụ của các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

Điều 3. Chế độ làm việc của Bộ phận thường trực đặc biệt

1. Các thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt và các Đội hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận thường trực đặc biệt, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các Đội hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ phận thường trực đặc biệt.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt và các Đội hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5. Bộ phận thường trực đặc biệt sẽ giải thể sau có ý kiến của Bộ Y tế.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3334/QĐ-BYT ngày 25/7/2020 của Bộ Y tế về việc thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng.

Điều 7. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, VPB1.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3365/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 30/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3365/QĐ-BYT

436

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448608