• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Quyết định 3392/QĐ-BNN-TCCB Đính chính Quyết định 68/2005/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 3392/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3392/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 05/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/12/2005   Số công báo: Số 23
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/12/2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3392/QĐ-BNN-TCCB Đính chính Quyết định 68/2005/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Thống kê.

Đính chính ngày ban hành của Quyết định 68/2005/QĐ-BNN ngày 02/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Thống kê.

Đã in là: “Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2005”

Sửa lại là: “Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2005”

Từ khóa: Quyết định 3392/QĐ-BNN-TCCB

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7493