• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 34/2005/QĐ-BTC về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Tải về Quyết định 34/2005/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2005/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 02/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/06/2005   Số công báo: Số 21
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/06/2005, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định 34/2005/QĐ-BTC về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục.

Dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục theo quy định tại Nghị định số 42/2005/NĐ-CP ngày 29/3/2005 của Chính phủ kể từ 16 giờ 30’ ngày 03 tháng 6 năm 2005.

Từ khóa: Quyết định 34/2005/QĐ-BTC

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2204