• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 343/2003/QĐ-TTg về việc phân công Phó Thủ tướng làm Chủ nhiệm Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 343/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 343/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/03/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/03/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 343/2003/QĐ-TTg về việc phân công Phó Thủ tướng làm Chủ nhiệm Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005.

Nay phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm làm Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005.

Nhiệm vụ của Chủ nhiệm Chương trình thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 177/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005 và Quyết định số 67/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005.

Từ khóa: Quyết định 343/2003/QĐ-TTg

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6186