• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT về việc thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ các nội dung trong đơn thư và trên báo chí tại tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

Tải về Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 345/2006/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Triệu Văn Bé
Ngày ban hành: 04/04/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/04/2006, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT về việc thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành làm rõ các nội dung trong đơn thư và trên báo chí tại tỉnh Bình Thuận.

Thành lập Đoàn Thanh tra để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi là Đoàn Thanh tra) gồm các ông:

+ Ông Đặng Xuân Thành - Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn;

+ Ông Đặng Trường Giang - Thanh tra viên chính, Thanh tra Chính phủ - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Đinh Quốc Tuấn - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

+ Ông Nguyễn Văn Hà - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

+ Ông Nguyễn Khắc Minh - Chuyên viên chính Vụ II, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

+ Ông Bùi Văn Phú - Chuyên viên Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

UBND tỉnh Bình Thuận cử một cán bộ tham gia Đoàn Thanh tra.

 

Từ khóa: Quyết định 345/2006/QĐ-BTNMT

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
11285