• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 35/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển giao nguyên trạng Trạm Y tế số III trực thuộc Bệnh viện khu vực I sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 35/1999/QĐ/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/1999/QĐ/BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Quang Hà
Ngày ban hành: 13/02/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/04/1999   Số công báo: Số 15
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/2/1999, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 35/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển giao nguyên trạng Trạm Y tế số III trực thuộc Bệnh viện khu vực I sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động. Cụ thể,

Chuyển giao nguyên trạng Trạm Y tế số III trực thuộc Bệnh viện khu vực I sang Trung tâm Y tế lao động quản lý.

Trạm là tổ chức y tế cơ sở, được sử dụng con dấu riêng trong giao dịch chuyên môn. Trụ sở của Trạm tại Phương Mai (như Văn phòng Bộ đã bàn giao).

Giao cho Giám đốc Bệnh viện khu vực I và Giám đốc Trung tâm Y tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng Trạm Y tế số III bao gồm: nhiệm vụ, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu có liên quan, lao động và chỉ tiêu biên chế hiện có thuộc Trạm Y Tế số III theo hướng dẫn của các Vụ chức năng thuộc Bộ và quy định hiện hành của Nhà nước. Việc bàn giao và tiếp nhận xong trước ngày 28 tháng 2 năm 1999.

Giao cho Giám đốc Trung tâm Y tế quy định nhiệm vụ phạm vi hoạt động, tổ chức biên chế, lề lối làm việc cụ thể của Trạm Y tế số III theo quy định hiện hành và phân cấp của Bộ.

Từ khóa: Quyết định 35/1999/QĐ/BNN-TCCB

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
55754