• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 354/QĐ-TTg năm 2018 về đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 354/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỔI TÊN “QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU” THÀNH “QUỸ VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu;
- Cục Dân vận/Tổng cục Chính trị QĐNDVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg,
TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, Công báo;
- Lưu: V
T, NC (2b).KN 125

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 354/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/03/2018   Số công báo: Từ số 489 đến số 490
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 354/QĐ-TTg

530

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378575