• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT ban hành quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/2008/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 17/06/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/06/2008   Số công báo: Từ số 369 đến số 370
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/6/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT về quy chế liên kết trong hoạt động xuất khẩu. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản”.

Liên kết trong hoạt động xuất bản quy định tại Quy chế này là hình thức hợp tác giữa một bên là nhà xuất bản với một bên là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in hoặc phát hành xuất bản phẩm và tổ chức có tư cách pháp nhân (sau đây gọi chung là đối tác liên kết) để tổ chức bản thảo, in và phát hành từng xuất bản phẩm.

Liên kết trong hoạt động xuất bản bao gồm các hình thức: tổ chức bản thảo, in, phát hành xuất bản phẩm. Các bên tham gia liên kết có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức trên.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 75/1999/QĐ-BVHTT ngày 08/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành “Quy chế liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm”.

Từ khóa: Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
67306