• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 3906/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3906/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN SOẠN HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009:

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/012020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, gồm các thành viên sau:

1.

PGS. TS Vũ Lê Chuyên

Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng;

2.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

Phó Chủ tịch Hội đồng;

3.

ThS. Nguyễn Trọng Khoa

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

Ủy viên;

4

BSCKII. Tạ Kim Dung

Phó Chủ tịch Hội Niệu Thận học thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên;

5.

PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển

Trưởng Khoa Thận - Tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai.

Ủy viên;

6.

TS.BS. Nguyễn Hữu Dũng

Trưởng Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai

Ủy viên;

7.

TS. Đào Bùi Quý Quyền

Trưởng Khoa Nội thận - Bệnh viện Chợ Rẫy

Ủy viên;

8

TS. Nguyễn Bách

Trưởng Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Thống Nhất

Ủy viên;

9.

TS. Nguyễn Vĩnh Hưng

Trưởng khoa Thận Tiết niệu - Lọc máu - Bệnh viện E

Ủy viên;

10.

TS. Nguyễn Thu Hương

Trưởng khoa Thận - Lọc máu - Bệnh viện Nhi trung ương

Ủy viên;

11.

ThS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo

Trưởng khoa Nội thận - Thận Nhân Tạo - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên;

12.

TS. Vương Ánh Dương

Trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe - Cục QLKCB

Ủy viên;

13.

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

Chuyên viên Cục QLKCB

Thành viên kiêm thư ký;

14.

CN. Hà Thu Hằng

Chuyên viên Cục QLKCB

Thư ký;

Điều 2. Ban biên soạn có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện, nghiệm thu tài liệu chuyên môn hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban biên soạn từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban biên soạn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- PTTg Vũ Đức Đam, TBCĐQGPCD COVID19 (để b/c);
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
Trưởng Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia PC dịch COVID-19

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3906/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 10/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3906/QĐ-BYT

467

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452229