• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 397/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 397/2004/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 397/2004/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2004   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/04/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 397/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với chức năng và quyền hạn như sau:

1. Chỉ đạo việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự án) theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Chỉ đạo việc đề xuất các cơ chế và giải pháp đặc thù trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Dự án; quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để chuẩn bị và thực hiện Dứan.

Từ khóa: Quyết định 397/2004/QĐ-TTg

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19522