• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 41/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Sông Thương do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Tải về Quyết định 41/2004/QĐ-BCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2004/QĐ-BCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 28/05/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/2004   Số công báo: Số 24
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/05/2004, Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành Quyết định 41/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Sông Thương.

Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 1.473.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy ba triệu đồng chẵn).

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 94,20 %;

Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 5,80 %.

Từ khóa: Quyết định 41/2004/QĐ-BCN

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20875