• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 417/2004/QĐ-TTg điều chỉnh Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 417/2004/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 417/2004/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/05/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/05/2004   Số công báo: Số 12
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/05/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 417/2004/QĐ-TTg điều chỉnh Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện tiếp các nội dung công việc sau:

- Được sử dụng hết vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan viện trợ (5.675.000 Euro) và điều chỉnh những nội dung đầu tư cần thiết sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay của IDA (15.900.000 SDR) và Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (5.616.000 USD) trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với mục tiêu Dự án đã được quyết định và các nội dụng đã ký kết thoả thuận với các nhà tài trợ và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 126 CV/BNN-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2004 và số 170CV/DALN-WB1 ngày 18 tháng 2 năm 2004.

- Phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan làm việc với Ngân hàng Thế giới về những vấn đề cần thiết theo quy định hiện hành, để thực hiện Dự án đúng tiến độ.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án lâm nghiệp tiếp tục thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ những nội dung của Dự án, gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Dự án theo quy định.

Từ khóa: Quyết định 417/2004/QĐ-TTg

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5735