• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Quyết định 43/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Đất hiếm vào Công ty Phát triển Khoáng sản III, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Tải về Quyết định 43/2003/QĐ-BCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/2003/QĐ-BCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/04/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/05/2003   Số công báo: Số 31
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/04/2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 43/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Đất hiếm vào Công ty Phát triển Khoáng sản III, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.

Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam :

1. Tổ chức thực hiện việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển khoáng sản III (sửa đổi, bổ sung) và chỉ đạo thực hiện đăng ký kinh doanh bổ sung theo quy định của pháp luật.

 

Từ khóa: Quyết định 43/2003/QĐ-BCN

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7662