• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN năm 2003 ủy quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ của các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc bộ được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4472/QĐ-BNN-KHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 10/10/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/10/2003, BNN đã ban hành Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN năm 2003 ủy quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ của các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc bộ được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học.

 Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học công nghệ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học thuộc ngân sách nhà nước có giá trị dưới 01 tỷ đồng và thẩm định trình Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học công nghệ có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên.

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tài chính để thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học của các đơn vị nghiên cứu và triển khai thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
103164