• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 49/2004/QĐ-TTg ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và quy trình công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 49/2004/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2004/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/01/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/01/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2004/QĐ-TTg ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và quy trình công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải hội đủ các tiêu chuẩn do Luật định

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn do Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định, tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) và kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa IX về công tác cán bộ; trong đó đặc biệt chú ý đến những tiêu chuẩn sau đây:

1. Về phẩm chất chính trị: Người được giới thiệu ra ứng cử phải có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng; có ý thức đấu tranh với những tư tưởng và hành động sai trái với chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

2. Về đạo đức, lối sống: Người được giới thiệu ra ứng cử phải có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực; chân thành với đồng chí và bản thân trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; có ý thức giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, tương trợ lẫn nhau trong công tác và cuộc sống; đúng mực trong quan hệ với mọi người xung quanh; tham gia tích cực vào công tác xã hội và đoàn thể, không vi phạm những điều cấm đối với đảng viên theo quy định của Bộ Chính trị; được tín nhiệm đại diện cho nhân dân địa phương.

3. Về năng lực thực tiễn: Người được giới thiệu ra ứng cử cần có khả năng hoạt động thực tiễn, đối với đại biểu Hội đồng nhân dân phải biết lắng nghe ý kiến nhân dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; thuyết phục nhân dân tham gia xây dựng chính quyền nhân dân và tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đối với nhân sự ủy ban nhân dân, bên cạnh những tiêu chuẩn cần có của người cán bộ dân cử, phải nắm vững pháp luật và có khả năng tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.

Từ khóa: Quyết định 49/2004/QĐ-TTg

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5770