• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định về Công nghiệp năm 2018

Quyết định 49/2017/QĐ-TTg về thu dọn công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/2017/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2017   Số công báo: Từ số 1063 đến số 1064
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-TTg về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí.

 

Theo đó, trong thời hạn là 9 tháng, kể từ khi khai thác thương mại (quy định hiện hành là 1 năm) hoặc 1 năm kể từ ngày đưa công trình dầu khí vào hoạt động thì tổ chức, cá nhân phải lập và nộp 1 bộ hồ sơ về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí để gửi đến Bộ Công thương.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí;

  • Văn bản chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí (áp dụng đối với nhà thầu và doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam);

  • 1 bản kế hoạch thu dọn công trình dầu khí;

  • 25 bản tóm tắt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí.

Xem các nội dung khác tại Quyết định 49/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/02/2018, thay thế Quyết định 40/2007/QĐ-TTg.

Từ khóa: Quyết định 49/2017/QĐ-TTg

400

Thành viên
Đăng nhập bằng Google