• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2015 về điều chỉnh nối dài lộ trình, bổ sung điểm dừng đổ tuyến xe buýt xã Bình Khánh Đông - xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam) do Tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Quyết định 495/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 495/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỐI DÀI LỘ TRÌNH, BỔ SUNG ĐIỂM DỪNG ĐỔ TUYẾN XE BUÝT XÃ BÌNH KHÁNH ĐÔNG - XÃ AN THẠNH (MỎ CÀY NAM)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH11 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tại quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ Trình số 715/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nối dài lộ trình, bổ sung điểm dừng đổ tuyến xe buýt xã Bình Khánh Đông - xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam và ngược lại, cụ thể như sau:

1. Tên tuyến: Xã Bình Khánh Đông - xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam (và ngược lại):

a) Chiều dài toàn tuyến: 43km;

b) Lộ trình điều chỉnh: Điểm đầu Ấp Phước Lý - xã Bình Khánh Đông - ngã ba xã Phước Hiệp - Xã Định Thuỷ - Huyện lộ 22 - thị trấn Mỏ Cày Nam - QL.60 - QL.57 - Bệnh viện Cù Lao Minh - QL.57 - chợ Giồng Keo - ngã ba Cây Trâm - ĐT.882 - chợ Ba Vát - ngã ba Bền - chợ Ba Vát - ĐT.882 - ngã ba Cây Trâm - QL.57 - ĐH.39 - ĐH.18 - Chợ Băng Tra (xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) - ĐH.20 - xã Khánh Thạnh Tân - Chợ Thơm (xã An Thạnh) và ngược lại.

2. Bổ sung 32 điểm dừng đón, trả khách gồm 15 lượt đi, 17 điểm lượt về, cụ thể như sau:

Bên trái                                                             Bên phải

a) QL.57:

- Km 44+550                                                     Km44+650.

- Km43+450                                                      Km43+350.

- Km42+650                                                      Km42+700.

- Km40+930                                                      Km40+990.

- Km39+850                                                      Km39+950.

- Km38+950                                                      Km39+050.

- Km38+250.

b) ĐT.882:

- Km09+350                                                      Km09+300.

- Km 08+270                                                     Km08+350.

- Km08+100                                                      Km08+000.

- Km07+600                                                      Km07+500.

- Km06+700                                                      Km06+650.

Quay đầu xe tại km06+400 (cây xăng Sáu Hữu ngã ba Bền).

c) QL.57:

- Km37+510                                                      Km37+460.

-  Km37+150.

d) ĐH.39 - ĐH.18:

- Ngã ba Giồng Dâu: Bên phải: Cách ngã ba 50m.

- Ngã ba lộ Thầy Phó:

+ Bên trái: Cách ngã ba 30m hướng về cầu Hưng Nhơn.

+ Bên phải: Cách ngã ba 30m hướng về chợ Ba Vát.

- Trường Tiều học Nhuận Phú Tân 2:

+ Bên trái: Cách cổng trường 40m hướng về chợ Băng Tra.

+ Bên phải: Cách cổng trường 40m hướng về chợ Ba Vát.

- Chợ Băng Tra: Bên trái: Ranh giới Bưu cục Nhuận Phú Tân.

3. Kinh phí đầu tư phương tiện, lắp đặt biển báo, nhà chờ tại các điểm dừng đón trả khách nêu trên do Hợp tác xã Vận tải thuỷ bộ huyện Mỏ Cày Nam tự đảm nhận.

Điều 2. Chủ đầu tư Hợp tác xã Vận tải thuỷ bộ huyện Mỏ Cày Nam tiến hành tổ chức lắp đặt các biển báo hiệu giao thông, xây dựng nhà chờ phù hợp quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan.

Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải cùng phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải thuỷ bộ huyện Mỏ Cày Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này bổ sung Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án, công bố tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và các điểm dừng đổ tuyến xe buýt từ xã Bình Khánh Đông đến xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 495/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 495/QĐ-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272237