• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế

 

Quyết định 497/QĐ-TTg năm 2014 xuất cấp trang thiết bị y tế dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 497/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 497/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 1349/BYT-KH-TC ngày 24 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) 22 máy thở chức năng cao, 08 máy thở chức năng trung bình thuộc hàng dự trữ quốc gia để trang bị cho các bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người mắc dịch bệnh sởi, cúm và phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, cụ thể:

- Bệnh viện Bạch Mai: 10 máy.

- Bệnh viện nhiệt đới Trung ương: 08 máy.

- Bệnh viện Nhi Trung ương: 08 máy.

- Bệnh viện Xanh Pôn: 04 máy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH,TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3). 21

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 497/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 497/QĐ-TTg

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225997