• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 5125/QĐ-UBND-GT năm 2015 bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 5125/QĐ.UBND-GT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5125/QĐ.UBND-GT

Nghệ An, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ.UBND ngày 18/6/2012, Quyết định s6758/QĐ.UBND-GT ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản s2219/SGTVT-VT ngày 26/8/2015; văn bản số 2773/SGTVT-VT ngày 16/10/2015 về việc Quy hoạch các tuyến vận tải hành khách;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể:

- Bổ sung tuyến xe buýt s28: Nội thành Vinh (CĐSP Nghệ An - Lê Viết Thuật - Nguyễn Phong Sắc - Tôn Thất Tùng - Nguyễn Gia Thiều - Phong Đình Cảng - Nguyễn Văn Trỗi - Lê Duẩn - Trần Phú - Quang Trung - Lê Lợi - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi) - QL1 - ĐT 534 - TT Yên Thành và ngược lại.

- Bổ sung tuyến xe buýt số 30: Nội thành Vinh (BV Đa khoa Nghệ An - Đại lộ Lênin - Nguyễn Sỹ Sách- Nguyễn Phong Sắc- Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Viết Xuân - Phong Đình Cảng -Nguyễn Du - Lê Duẩn - Trần Phú - Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo - Trường Chinh - Phan Bội Châu - Mai Hắc Đế - Nguyn Trãi) - QL1 - ĐT 534 - TT.Đô Lương (đi qua các tuyến đường: ĐH2 (Khuôn - Đại Sơn) - ĐH 16 (Tràng Minh) - ĐH5 (Yên Sơn - Đà Sơn) - QL15 - TT Đô Lương) và ngược lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận gắn liền với các Quyết định: số 2217/QĐ.UBND ngày 18/6/2012, s6758/QĐ.UBND-GT ngày 03/12/2014, số 2310/QĐ.UBND-GT ngày 08/6/2015, s4102/QĐ.UBND-GT ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Giao thông Vận tải, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT CN UBND tnh;
- Lưu: VT, ĐTXD (A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Xuân Đường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5125/QĐ.UBND-GT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 03/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5125/QĐ.UBND-GT

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302498