• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 541/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán chuyển số dư dự toán, tạm ứng năm 2010 sang 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 541/QĐ-BNN-TC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 541/QĐ-BNN-TC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phạm Văn Hưng
Ngày ban hành: 29/04/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/04/2001, BNN đã ban Quyết định 541/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán chuyển số dư dự toán, tạm ứng năm 2010 sang 2011.

Giao dự toán chi NSNN năm 2011 (số dư dự toán dư tạm ứng năm 2010 được chuyển sang thực hiện, thanh toán và quyết toán năm 2011) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, chi tiết số liệu theo biểu đính kèm.

Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Từ khóa: Quyết định 541/QĐ-BNN-TC

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144134