• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 58/2004/QĐ-BCN sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định 41/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Sông Thương do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Tải về Quyết định 58/2004/QĐ-BCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2004/QĐ-BCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 09/07/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/07/2004   Số công báo: Từ số 31 đến số 32
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/07/2004, Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành Quyết định 58/2004/QĐ-BCN sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định 41/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Sông Thương.

Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 41/2004/QĐ-BCN ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Sông Thương như sau :

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 80 lao động trong Công ty là 11.844 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 355.320.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 18 lao động nghèo là 2.307 cổ phần, trị giá 161.490.000 đồng”.

Từ khóa: Quyết định 58/2004/QĐ-BCN

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
21009