• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán

 

Quyết định 59/2000/QĐ-UBCK về Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 59/2000/QĐ-UBCK
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2000/QĐ-UBCK   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước   Người ký: Nguyễn Đức Quang
Ngày ban hành: 12/07/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2000   Số công báo: Số 36
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/7/2000, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 59/2000/QĐ-UBCK về Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung". Trong đó,

Quy chế này quy định việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ (viết tắt là TPCP) qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, được hiểu là Trung tâm giao dịch chứng khoán (viết tắt là TTGDCK). Cơ quan phát hành là Bộ Tài chính. Cơ quan tổ chức đấu thầu là TTGDCK theo sự uỷ quyền của Bộ Tài chính.

Việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua TTGDCK được thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Mỗi thành viên đấu thầu có thể đồng thời tham gia đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh.

Đối tượng tham gia đấu thầu TPCP là các đối tượng được quy định tại điểm 3, Mục II Thông tư số 55/2000/TT-BTC ngày 9/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung. Chỉ những đơn vị được công nhận là thành viên đấu thầu mới được tham gia đấu thầu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/7/2000.

Từ khóa: Quyết định 59/2000/QĐ-UBCK

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46761