• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Quyết định 60/2001/QĐ-BNN ban hành Kế hoạch sắp xếp tổ chức tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 60/2001/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/2001/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 24/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/05/2001, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 60/2001/QĐ-BNN ban hành Kế hoạch sắp xếp tổ chức tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục tiêu chung:

a/ Các cơ quan hành chính gồm: Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ tổng số 18 cơ quan, Giảm 15% hiện có đến ngày 31/12/2000 so với chỉ tiêu năm 1999

b/ Các đơn vị sự nghiệp:

Bộ máy gián tiếp tại các đơn vị sự nghiệp dự kiến giảm 15% và chỉ để lại từ 12% đến 15% theo tổng số chế hiện có. Trong khi đó: Biên chế gián tiếp tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, bao gồm: lãnh đạo đơn vị (kể cả lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc đơn vị) và những công chức làm việc trong các Phòng, Ban bộ phận nghiệp vụ, phục vụ, không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính như: đứng trên bục giảng, khám chữa bệnh, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, bảo vệ rừng, bảo vệ đê đập...của các đơn vị. Nhưng hiện có đến 31/12/1999 trên 30%, do đó mục tiêu tinh giảm tại các đơn vị sự nghiệp cũng khoảng 15% chỉ tiêu giao năm 1999 và hiện có đến 31/12/2000.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các doanh nghiệp: đang thực hiện cơ chế cấp phát kinh phí trực tiếp từ ngân sách Nhà nước, giảm dần đến năm 2001, từ năm 2002 hoàn toàn do các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp tự trang trải, kinh phí đó được phân bổ trong giá thành sản phẩm. Do đó từ 31/12/2002 sẽ không thuộc Biên chế sự nghiệp do Ban Tổ chức chính phủ phân bổ hàng năm và thuộc danh mục tương tự như chuyển sang xã hội hoá.

Riêng các đơn vị sự nghiệp Khoa học đang trực thuộc Bộ, đến cuối năm 2002 vẫn chưa được xem xét sắp xếp vào mục 1 điều 1 của Quyết định số 782 QĐ/TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan khoa học công nghệ, cũng sẽ áp dụng cơ chế sự nghiệp có thu,tự trang trải kinh phí, không thuộc chỉ tiêu biên chế sự nghiệp do Ban Tổ chức chính phủ phân bổ hàng năm, áp dụng như các đơn vị thuộc các doanh nghiệp.

 

Từ khóa: Quyết định 60/2001/QĐ-BNN

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7921