• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Quyết định 604/1999/QĐ-BKH-VPTĐ về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định (Tổ Thẩm định) điều chỉnh Tổng mức đầu tư cho các công trình Thủy điện Ialy và Sông Hinh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/11/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/11/1999, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 604/1999/QĐ-BKH-VPTĐ về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định (Tổ Thẩm định) điều chỉnh Tổng mức đầu tư cho các công trình Thủy điện Ialy và Sông Hinh.

Tổ Thẩm định có nhiệm vụ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Tổng mức đầu tư và đánh giá dự án theo các nội dung đã nêu trong Kế hoạch thẩm định và báo cáo kết qủa thẩm định trước hội nghị thẩm định hoặc các phiên họp khi có yêu cầu.

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày ký quyết định;

- Kinh phí thù lao thẩm định sẽ được ghi trong hợp đồng phù hợp với các quy định hiện hành.

Từ khóa: Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10233