Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2005/QĐ-BNV ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/2005/QĐ-BNV   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 15/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/07/2005   Số công báo: Số 5
Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 61/2005/QĐ-BNV , Quyet dinh 61/2005/QD-BNV , Quyết định 61 , Quyết định 61 , Quyet dinh 61 2005 , Quyet dinh 61 2005

1,247