• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định số 61/2005/QĐ-BVHTT phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Tải về Quyết định 61/2005/QĐ-BVHTT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/2005/QĐ-BVHTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 04/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/11/2005   Số công báo: Từ số 15 đến số 16
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP, ngày 04/11/2005, Bộ VHTT đã ban hành Quyết định 61/2005/QĐ-BVHTT phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010.

Nội dung phê duyệt quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa, gồm:

+ Phát triển xã hội hóa trên cơ sở sắp xếp các đơn vị sự nghiệp hiện có của ngành văn hóa - thông tin;

+ Xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ sở;

+ Xã hội hóa một số hoạt động văn hóa chuyên ngành.

Các giải pháp chính

+ Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về đường lối, cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động văn hóa của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng đến sự chuyển biến về mặt nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương về chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa.

+ Tập trung nghiên cứu lý luận và tổng kết theo định kỳ công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa để có căn cứ khoa học định hướng cho quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển xã hội hóa các hoạt động văn hóa.

+ Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ về xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực văn hóa, đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo ra hành lang pháp lý, cơ chế quản lý thống nhất triển xã hội hóa các hoạt động văn hóa đến năm 2010: Rà soát, bổ sung sửa đổi một số văn bản hiện hành...

Quyết định 61/2005/QĐ-BVHTT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/11/2005.

Từ khóa: Quyết định 61/2005/QĐ-BVHTT

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6665