• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6116/QĐ-UBND công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội năm 2013

Tải về Quyết định 6116/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6116/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN LẠI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 3964/TTr-SCT ngày 26/9/2013 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận lại 23 sản phẩm của 21 doanh nghiệp (có danh sách đính kèm theo) là các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội, thời gian công nhận là 24 tháng kể từ ngày được công nhận lại.

Điều 2. Việc đánh giá duy trì công nhận và thực hiện ưu đãi, hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội được thực hiện theo Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành: Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, các Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực được công nhận và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP Lý Văn Giao;
- Các phòng: TH, KT, CT;
- Lưu: VT, CT (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

DANH SÁCH

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6116/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên sản phẩm

Tên đơn vị

1

Sản phẩm bóng đèn huỳnh quang compact

Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

2

Sản phẩm khuôn nhựa cao cấp

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

3

Sản phẩm ổn áp tự động LIOA

Công ty TNHH Nhật Linh

4

Sản phẩm xe đạp và phụ tùng

Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất

5

Sản phẩm dệt kim thương hiệu Đông Xuân

Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân

6

Sản phẩm Sơn

Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

7

Sản phẩm vải mành làm lốp xe

Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

8

Sản phẩm giầy dép

Công ty TNHH một thành viên Giầy Thượng Đình

9

Sản phẩm bình chứa gas hóa lỏng 12 kg

Công ty cổ phần Linh gas Việt Nam

10

Hệ thống dây chuyền đồng bộ sản xuất rượu, bia, nước giải khát

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson

11

Nhóm sản phẩm hiệu Sino, Vanlock.///SP:

1- Dây và cáp điện

2- Thiết bị điện

3- Ống cấp thoát nước

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

12

Sản phẩm sữa chua hiệu Ba Vì, Z Dozy và sữa tươi tiệt trùng Ba Vì, sữa tiệt trùng Z Dozy

Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế

13

Sản phẩm bánh kẹo

Công ty Cổ phần Tràng An

14

Sản phẩm quạt điện mang thương hiệu PEC - Điện cơ 91

Công ty TNHH một thành viên Quang điện - Điện tử

15

Sản phẩm dây và cáp điện thương hiệu Cadisun

Công ty Cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình

16

Hệ thống dây chuyền đồng bộ sản xuất  rượu, bia, nước giải khát

Công ty TNHH Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa

17

Sản phẩm xe máy mang thương hiệu T&T

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

18

Sản phẩm phụ tùng xe máy

Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu

19

Sản phẩm khung nhà thép tiền chế

Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

20

Sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp

Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

21

Sản phẩm xe ô tô khách, ô tô buýt

Công ty TNHH một thành viên Ô tô 1-5

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6116/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6116/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210372