• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 62/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 62/2007/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/2007/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/07/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/08/2007   Số công báo: Từ số 566 đến số 567
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/7/2007,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 62/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia.

Quy chế này áp dụng cho các trường hợp nhập, xuất, mua, bán (gọi chung là nhập, xuất) lương thực dự trữ quốc gia, bao gồm:

1. Nhập, xuất theo kế hoạch Nhà nước giao;

2. Nhập, xuất theo quyết định hoặc theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ;

3. Nhập, xuất trong các trường hợp: hao hụt, dôi thừa, hư hỏng do thiên tai, giảm phẩm chất hoặc mất mát;

4. Nhập, xuất điều chuyển nội bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 253/QĐ-DTQG ngày 15 tháng 6 năm 2001 của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia ban hành Quy định mua lương thực dự trữ quốc gia và Quyết định số 254/QĐ-DTQG ngày 15 tháng 6 năm 2001 của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia ban hành Quy định bán lương thực dự trữ quốc gia.

Từ khóa: Quyết định 62/2007/QĐ-BTC

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
54703