• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 649/QĐ-BGDĐT năm 2011 sửa đổi Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định 795/QĐ-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Quyết định 649/QĐ-BGDĐT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 649/QĐ-BGDĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 15/02/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/02/2011, Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định 649/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định 795/QĐ-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2011 của các cơ sở đào tạo (CSĐT) được sửa đổi như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh:

 Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy căn cứ vào 2 tiêu chí quy định tại Điều 2 của Quyết định số 795 theo nguyên tắc sau:

- Nếu CSĐT đạt tiêu chí về số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi nhưng chưa đạt tiêu chí về diện tích sàn xây dựng trên 1 sinh viên, học sinh quy đổi, thì chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy được xác định theo tiêu chí diện tích sàn xây dựng.

- Nếu CSĐT đạt tiêu chí về diện tích sàn xây dựng trên 1 sinh viên, học sinh quy đổi, nhưng chưa đạt tiêu chí về số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi, thì chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy được xác định theo tiêu chí số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi.

- Đối với CSĐT có kết quả tuyển sinh năm 2009 và năm 2010 thấp hơn 50% số chỉ tiêu đó được thông báo thì chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2011 được xác định tối đa bằng 50% số chỉ tiêu năm 2010 đó được thông báo;

- Đối với các CSĐT có quyết định thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2011-2012: Chỉ giao chỉ tiêu cho các CSĐT đó thực hiện các cam kết trong đề án thành lập trường phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định;

Thứ hai về xác định chỉ tiêu tuyển sinh:

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ của CSĐT được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ được xác định theo số giảng viên quy đổi về giảng viên có trình độ tiến sĩ;

- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được xác định theo các tiêu chí quy định tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định số 795 và các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này;

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai được xác định tối đa bằng 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy. Đối với CSĐT được giao nhiệm vụ đào tạo nâng chuẩn giáo viên, cán bộ y tế và đào tạo nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi các tỉnh miền Trung, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo nhiệm vụ cụ thể và năng lực đào tạo thực tế của CSĐT;

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo hình thức học từ xa của CSĐT được phép đào tạo từ xa không qúa 40% chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Đối với Viện Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu tuyển sinh được xác định phù hợp với nhiệm vụ và năng lực đào tạo của nhà trường.

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Từ khóa: Quyết định 649/QĐ-BGDĐT

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
118777