• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Quyết định 67/1999/QĐ-TTg về chính sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/1999/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/03/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/05/1999   Số công báo: Số 17
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/3/1999, căn cứ Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thủ tướng ban hành Quyết định 67/1999/QĐ-TTg về chính sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Cụ thể Quyết định ban hành một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn với nội dung về:

- Nguồn vốn 

- Chính sách, cơ chế tín dụng.

- Thời hạn cho vay.

- Mạng lưới phục vụ, giao dịch của các ngân hàng.

- Xử lí rủi ro.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 67/1999/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 14/04/1999.

Từ khóa: Quyết định 67/1999/QĐ-TTg

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47824