• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 67/2002/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 67/2002/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/2002/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 28/05/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2002   Số công báo: Số 30
Lĩnh vực: Lao động, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/05/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67/2002/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005.

Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm (gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005, cụ thể là :

1. Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động của Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm (gọi tắt là Chương trình), kế hoạch hàng năm, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện Chương trình; lập dự toán và dự kiến việc phân bổ kinh phí hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp vào kế hoạch chung của các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo các địa phương thực hiện việc lồng ghép hoạt động của các chương trình, dự án và chính sách có liên quan đến xoá đói, giảm nghèo và việc làm.

3. Định kỳ : 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình.

4. Chủ trì tổ chức sơ kết hàng năm và tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình.

Từ khóa: Quyết định 67/2002/QĐ-TTg

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7144