• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật


 

Quyết định 70/2001/QĐ-BNN ban hành đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 70/2001/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2001/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 27/06/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2001   Số công báo: Số 36
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/06/2001, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 70/2001/QĐ-BNN ban hành đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành trong quyết định này được thực hiện theo Thông tư 62/200 l/TT - BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/200 l/ QĐ - TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 200 l - 2005 .

Từ khóa: Quyết định 70/2001/QĐ-BNN

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7894