• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Quyết định 70/QĐ-TTg năm 2000 về việc thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 70/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phó Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 19/01/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2000   Số công báo: Số 9
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/1/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 70/QĐ-TTg về việc thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể,

Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gồm các thành viên dưới đây:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban;

2. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên;

3. Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Thương mại, ủy viên;

6. Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ủy viên;

7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên;

8. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam, ủy viên;

9. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, ủy viên.

Trưởng ban Ban soạn thảo mời đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Tổ nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Thủ tướng tham gia quá trình soạn thảo.

Từ khóa: Quyết định 70/QĐ-TTg

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
54200