• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Quyết định 711/QĐ-BNV(CT4) về việc ban hành bộ mẫu biểu, phiếu điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003 – 2005) và kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Quyết định 3711/QĐ-BNV(CT4)
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3711/QĐ-BNV(CT4)   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 11/10/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/10/2005, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 711/QĐ-BNV(CT4) về việc ban hành bộ mẫu biểu, phiếu điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003 – 2005) và kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra trong cả nước.

THỜI GIAN CHUẨN BỊ:

Sau khi cán bộ lãnh đạo và chuyên viên thực hiện điều tra của Bộ, địa phương dự tập huấn điều tra do Bội Nội vụ - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tổ chức 3 đợt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 12 đến ngày 21/10/2005) trở về, cần chuẩn bị ngay các công việc sau đây:

1. Căn cứ số lượng đơn vị và số lượng cán bộ, công chức hành chính; cán bộ, công chức cơ sở sẽ được điều tra của Bộ và của địa phương để sao, in Mẫu biểu, Phiếu điều tra từ các bộ Mẫu biểu, Phiếu điều tra gốc và địa CD đã được cấp tại lớp tập huấn do Bội Nội vụ tổ chức để phục vụ Tổng điều tra;

2. Phân công người trực tiếp chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra của Bộ, ngành, tỉnh, thành phố, thành lập các tổ (nhóm) công tác thực hiện điều tra và phỏng vấn điều tra theo các Mẫu biểu, Phiếu điều tra đã được Bội Nội vụ ban hành thực hiện;

3. Chuẩn bị kinh phí, phương tiện để phục vụ điều tra;

4. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị từ ngày 22/10 đến 31/10/2005;

Từ khóa: Quyết định 3711/QĐ-BNV(CT4)
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4800