• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


Văn bản pháp luật về Hiến pháp

 

Quyết định 719/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 15 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 719/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 03/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 15 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 719/QĐ-CTN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 15/5/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: No 35 Shui Bin Village, Hang Hau Clear Water bay Road Tseung Kwan O

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 336 khu phố Kinh B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

2.

Lưu Thị Hồng, sinh ngày 16/5/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Room 704, On Hoi House, Cheung On Estate, Tsing Yi, N.T.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 11 Phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng

Giới tính: N

3.

Vũ Thanh Thủy, sinh ngày 06/02/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 8/12 Flat Cherry House Souk Estate Kowloon.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 135 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

4.

Trần Thị Kim Hằng, sinh ngày 03/7/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: No 64 Wohopshek Tsuen, Fanling, New Territories.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

5.

Lưu Thị Hồng, sinh ngày 27/9/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 2410 24/F Upper Ngau Tau Kok Estate

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng

Giới tính: N

6.

Lưu Thị Hoài Châu, sinh ngày 27/9/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 4 Floor 31, YeeHong House (Block B), Hong Wah Court, 2 Lintak road, Lam Tin, Kwun Tong

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Thuần, sinh ngày 22/3/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat C, 4/F Tung Tai House, 148 Tung Tai street Shau Kei Wan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

8.

Khúc Thị Huệ, sinh ngày 25/5/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat B5, 23F, Block B, Shekpai Tau Road, Greenland Garden TM, N.T

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giới tính: N

9.

Đinh Thị Oanh, sinh ngày 06/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: R2809, Tsui Ning House, Tsui Wan Est, Chai Wan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

10.

Lưu Thị Thảo, sinh ngày 02/01/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 307 Cheung Chi house, Cheung Kwai Estate Cheung Chau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Giới tính: N

11.

Phạm QuynhAnh Michelle, sinh ngày 29/4/2009

tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat 3413, Lam Wai Hse, Lam Tin Estate, Kwun Tong

Giới tính: N

12.

Đinh Lina, sinh ngày 02/6/2017 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat E(A) 61 Road, Shau Kei Wan F Hong Tai Building 326-332 Shau Kei Wan

Giới tính: N

13.

Trần Wai Ling Cindy, sinh ngày 09/9/2005 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: 217 Yuet Ching House, Kai Ching Estate, Kow Loon City, KLN

Giới tính: N

14.

Trần Ka Fai Chris, sinh ngày 22/01/2007 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: 217 Yuet Ching House, Kai Ching Estate, Kow Loon City, KLN

Giới tính: Nam

15.

Trần Ka Chun Tony, sinh ngày 06/9/2013 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: 217 Yuet Ching House, Kai Ching Estate, Kow Loon City, KLN.

Giới tính: Nam

 

 

Điều 88.

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.
...

Điều 91.

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 719/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 18/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/05/2020   Số công báo: Từ số 591 đến số 592
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 719/QĐ-CTN

323

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444054