• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 73/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thành Công ty cổ phần do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Tải về Quyết định 73/2000/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/2000/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/06/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/07/2000   Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/06/2000, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 73/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thành Công ty cổ phần.

Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo đề nghị tại công văn số 686/XMVN-ĐMDN ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam như sau:

1. Vốn điều lệ: 48.389.000.000 đồng, trong đó:

Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 25 - 30% vốn điều lệ,

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 30% vốn điều lệ,

Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 45 - 40% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm 01 tháng 10 năm 1999: 55.219.443.761 đồng; trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 48.389.199.974 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động:

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động: 100.625 cổ phần; giá trị được ưu đãi: 3.018.750.000 đồng, trong đó cổ phần cho người nghèo trả dần: 430 cổ phần; giá trị được ưu đãi trả dần: 30.100.000 đồng.

 

Từ khóa: Quyết định 73/2000/QĐ-TTg

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
21030