• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 83/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy May và Bao bì thuộc Công ty Dệt Nha Trang thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Bình Minh do Bộ trưởng Bộ công nghiiệp ban hành

Tải về Quyết định 83/1999/QĐ-BCN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/1999/QĐ-BCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/12/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/12/1999, Bộ trưởng Bộ công nghiiệp ban hành Quyết định 83/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy May và Bao bì thuộc Công ty Dệt Nha Trang thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Bình Minh.

Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 1.624.000.000 đồng Việt Nam, trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước là: 5% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy: 64% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Nhà máy: 31% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

Từ khóa: Quyết định 83/1999/QĐ-BCN

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10410