Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 83/2005/QĐ-UBHN về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TP Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/2005/QĐ-UBHN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 07/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 83/2005/QĐ-UBHN , Quyet dinh 83/2005/QD-UBHN , Quyết định 83 , Quyết định 83 , Quyet dinh 83 2005 , Quyet dinh 83 2005

44